Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet i Växjö

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Jägaren 11 i Växjö för en köpeskilling om 50 Mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 13 000 kvadratmeter och är i huvudsak uthyrd till friskolan Procivitas, Landstinget och Växjö kommun. De totala hyresintäkterna uppgår till 9,9 Mkr.

Affären är villkorad av beslut i Växjö kommuns kommunfullmäktige.

Regulatorisk