Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet i Malmö för 82,5 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en fastighet i Malmö för cirka 82,5 Mkr till en beräknad direktavkastning om cirka 6,7 %. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 8 800 kvm varav cirka 62 % avser hotell, 16 % kontor, 22 % övrigt medan omkring 7 % av ytorna är vakanta.

Fastigheten har ett hyresvärde om drygt 8 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på hyreskontrakten uppgår till cirka tre år. Största hyresgästen är Fosieby Hotell AB.


Tillträde sker den 1 mars.

Regulatorisk