Pressmeddelanden

Kungsleden köper en publik fastighet

Pressmeddelande 2007-04-03

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar del av fastigheten Silverängen 1 i Landskrona av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Landskronahem. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14.753 kvadratmeter och är i huvudsak uthyrd till Landskrona kommun som bedriver skola och äldreboende i lokalerna.

Köpeskillingen inklusive transaktionskostnader uppgår till 120 Mkr och direktavkastningen beräknas till 7,3 %.

Regulatorisk