Pressmeddelanden

Kungsleden köper 21 fastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 21 fastigheter av Elajo Invest AB för en köpeskilling om 175 Mkr inklusive transaktionskostnader.

De förvärvade fastigheterna är belägna i mellersta och södra Sverige. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 31 000 kvm, huvudsakligen bestående av kontor, lager- och verkstadslokaler. Fastigheterna är fullt uthyrda med en avtalslängd om tolv år. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 14 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 7,5 procent.

Tillträde sker den 19 december 2007.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2007 kl. 09.00.


Regulatorisk