Pressmeddelanden

Kungsleden investerar i äldreboenden i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med tyska Residenz Gruppe om uppförande av åtta äldreboendefastigheter i Tyskland. Den första byggnaden kommer att färdigställas i december i år och de övriga successivt under 2008.

Den totala investeringen kommer att uppgå till cirka 490 Mkr (51,5 MEUR) och direktavkastningen beräknas till 7,0 procent. Fastigheternas uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 29 000 kvm med 576 äldreboendeplatser.

Residenz Gruppe har sedan 1988 etablerat, drivit och utvecklat äldreboenden i Tyskland. Företaget driver i dag 14 äldreboenden med plats för cirka 1 200 gäster. Residenz Gruppe tecknar 20-åriga hyresavtal med ett hyresvärde om knappt 35 Mkr per år (3,6 MEUR).

“Genom dessa äldreboenden, vilka delvis kommer att ligga i områden där Kungsleden redan är etablerat, stärker vi vår närvaro ytterligare på den tyska marknaden. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa i Tyskland”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Kungsledens målsättning är att ha byggt upp ett äldreboendebestånd i Tyskland om cirka 5 Mdr SEK vid utgången av 2008.

Regulatorisk