Pressmeddelanden

Kungsleden investerar i äldreboenden i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med tyska Merkur Development om uppförande av fem äldreboenden i Tyskland. Den totala investeringen inklusive transaktionskostnader kommer att uppgå till cirka 519 Mkr (57 MEUR), och direktavkastningen beräknas till 6,75 procent.

Fastigheterna drivs av AWO, en av Tysklands största allmännyttiga operatörer med cirka 700 äldreboenden i Tyskland. Hyresavtalen med AWO är tecknade på 25 år med ett hyresvärde på cirka 35,3 Mkr (3,9 MEUR). Tillträde är beräknat till den 1 januari 2009.

Fastigheternas uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 26 000 kvm. Fyra av fastigheterna är belägna i närheten av Frankfurt am Main och en fastighet i närheten Stuttgart.

”Det är första gången som AWO ingår en affär i den här storleken med en privat aktör som Kungsleden vilket gör affären unik i sig. Fastigheterna uppfyller våra investeringskriterier väl och de långa avtalen skapar en långsiktig och stabil avkastning”, säger Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk