Pressmeddelanden

Kungsleden har tecknat avtal med Orkla

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat ett köpeavtal med Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA i Norge och DnB NOR Markets avseende försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige uppgående till cirka 5 Mdr. En affär som Kungsleden informerade om den 27 september. Efter genomförd due diligence har en del förändringar i sammansättningen av fastighetsbeståndet skett. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 400 Mkr och anskaffningsvärdet med 750 Mkr.

Köpeavtalet innebär försäljning av två delportföljer. Portfölj 1 består av 30 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 280 000 kvm till ett värde av 1 650 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 160 Mkr och anskaffningsvärdet med 300 Mkr.

Portfölj 2 består av 55 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 520 000 kvm till ett värde av 3 350 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 240 Mkr och anskaffningsvärdet med 450 Mkr.


Ovanstående försäljning av fastighetsportföljer är villkorad av respektive delportföljs finansiering fram till den 12 december 2007.


”Jag ser det här som en bra affär för Kungsleden och vår bedömning är att den kommer att genomföras”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk