Pressmeddelanden

Kungsleden går ej vidare med fastighetsförsäljning

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har avbrutit diskussioner kring den försäljning av ett bestånd kommersiella fastigheter uppgående till cirka 2 miljarder kronor, som aviserades i ett pressmeddelande den 29 november 2006.

Fastighetsförsäljningen avbröts sedan parternas villkor för affären inte uppfyllts.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk