Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar två äldreboenden i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två äldreboendefastigheter i tyska Bocholt, cirka 7 mil norr om Düsseldorf, för knappt 140 Mkr (14,7 MEUR), inklusive transaktionskostnader.

Fastigheterna, som är byggda 2002 respektive 2004, har drygt 6 300 kvm uthyrningsbar yta och plats för 150 boende. Hyresvärdet uppgår till knappt 10 Mkr (1,0 MEUR), medan direktavkastningen beräknas till 6,7 procent.

Äldreboendena drivs av Azurit-Rohr GmbH, som har äldreboendeverksamhet över hela Tyskland. Hyresavtalen med Azurit-Rohr är tecknade på 20 respektive 22 år för de båda fastigheterna.

”Förvärvet är ytterligare ett steg på vägen i vår satsning på äldreboenden i Tyskland. Fastigheterna uppfyller väl våra investeringskriterier och de långa avtalen skapar en långsiktigt hög och stabil avkastning”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

Tillträde beräknas ske den 19 oktober.

Regulatorisk