Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar tre industri- och lagerfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar i tre separata affärer industri- och lagerfastigheter i Gävle, Motala och Österåker för sammanlagt 144 Mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 28 000 kvm medan det totala hyresvärdet uppgår till knappt 14 Mkr. De största hyresgästerna är TermoRegulator och ByggMax. Direktavkastningen beräknas till i snitt 7,5 procent för de tre fastigheterna.

Tillträde för samtliga fastigheter sker under hösten.

Regulatorisk