Pressmeddelanden

Kungsleden förhandlar om försäljning om cirka 5 mdr

Pressmeddelande 2007-09-27

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA i Norge avseende försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige uppgående till cirka 5 miljarder kronor. Om försäljningen genomförs bedöms reavinsten uppgå till cirka 600 miljoner kronor och det utdelningsgrundande resultatet till cirka 900 miljoner kronor. Avsiktsförklaringen ger Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA exklusivitet att genomföra en due diligence av fastighetsbeståndet. Bindande avtal beräknas att kunna tecknas under november månad.

”I affärer av den här storleken är många människor involverade varför vi även vill informera marknaden. Vi har goda erfarenheter från tidigare affärer med Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA och vår bedömning är att affären har stor sannolikhet att genomföras”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.