Pressmeddelanden

Kungsleden breddar erbjudandet – förvärvar Nordic Modular Group

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar Nordic Modular Group (NMG) av private equity-företaget 3i för en köpeskilling om 918 Mkr. NMG hyr ut temporära lokaler i modulbyggnader om drygt 150.000 kvadratmeter fördelat på knappt 4.500 moduler. NMG har drygt 220 medarbetare och beräknas omsätta 560 miljoner kronor 2006.

NMG:s kunder utgörs till övervägande del av offentlig sektor och vakansgraden är mycket låg. Längden på hyreskontrakten ligger på 1-5 år. Uthyrningsverksamhetens driftnetto beräknas till cirka 68 Mkr, vilket ger en direktavkastning på cirka 7,4 procent.

”Genom förvärvet breddar vi vårt erbjudande ytterligare mot framförallt offentlig sektor. Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla erbjudandet med hjälp av våra försäljningskanaler och existerande organisation, samtidigt som vi kan skapa synergier med moduluthyrningen inom Flexihus Rent som förvärvades i fjol”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Kungsleden bedömer att efterfrågan på kostnadseffektiva, flexibla ytor för skolor, daghem och kontor kommer fortsätta att öka i takt med att alltfler kunder börjar se kostnadsfördelar med att hyra modulhus i stället för att förvärva eller bygga nytt.

”Vi ser ett ökat behov inom den offentliga sektorn att snabbt kunna tillfredsställa kortsiktiga lokalbehov för att överbrygga demografiska toppar och för att få ytterligare lokalyta inom specifika och ofta begränsade markområden”, säger Thomas Erséus

NMG har en mycket skicklig ledning som framgångsrikt byggt upp verksamheten till en av de största uthyrarna av temporära lokaler i Skandinavien. Ägarbytet väntas inte föranleda några personalförändringar. Tillträde till NMG är beräknat till den 17 januari 2007.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Per Johansson, vd Nordic Modular Holding, tfn 08-590 990 43, 070-573 02 05


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.


Om Nordic Modular
Nordic Modular är marknadsledande inom produktion och uthyrning av modulbyggnader fördelat på affärsområdena Temporent och Flexator. Temporent startade 1995 och är idag en av de största uthyrarna av temporära lokaler i Skandinavien. Temporent kunder finns i Sverige, Norge och Danmark och modulerna används bland annat för kontor, skolor och daghem. Läs mer på www.temporent.se

Flexator är sedan 50 år tillbaka marknadsledande i Sverige inom byggnation av prefabricerande verksamhetslokaler, såsom kontor, skolor, hotell etc. Kunderna finns inom företag och offentlig förvaltning. Huvudkontoret ligger i småländska Anneberg, med försäljningskontor i Stockholm. Tillverkningen sker i Anneberg och Gråbo. Läs mer på www.flexator.se