Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 18 april 2007 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt:

• Styrelsens förslag till årsstämman att införa ett prestationsbaserat personaloptionsprogram

• Styrelsens förslag till årsstämman om godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit att styrelsen skall utökas med en ledamot samt föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer samt nyval av Thomas Erséus.

Thomas Erséus är förutom verkställande direktör i Kungsleden AB (publ), styrelseledamot i HQ AB, Hallvarsson & Halvarsson AB samt DSV Miljö A/S Danmark.
Valberedningen har vad gäller val av revisor och revisorssuppleant föreslagit att auktoriserade revisorn Björn Flink, KPMG Bohlins AB, väljs till ny revisor och att auktoriserade revisorn George Pettersson, KPMG Bohlins AB, väljs till ny revisorssuppleant.

Kungsleden AB (publ)
Bengt Kjell

Bilaga: Kallelse till årsstämma