Pressmeddelanden

Förändring av antalet aktier i Kungsleden AB (publ)

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) tillkännagav idag att det totala antalet aktier i bolaget under november månad 2007 har ökat från 136 502 064 aktier till 273 004 128 aktier. Bakgrunden till ökningen är den uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som beslutades på den extra bolagsstämman den 19 november 2007 och som utgör ett led i bolagets beslut om automatiskt inlösenförfarande av aktier. Antal aktier kommer att återställas efter avslutad inlösen.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets hemsida – www.kungsleden.se.

Regulatorisk