Pressmeddelanden

Förändring av antalet aktier i Kungsleden AB (publ)

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) tillkännagav idag att det totala antalet aktier i bolaget under december månad 2007 har minskat från 273 004 128 aktier till
136 502 064 aktier. Bakgrunden till minskningen är den uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit 2:1) som beslutades på en extra bolagsstämma den 19 november 2007 och som var ett led i bolagets beslut om automatiskt inlösenförfarande av aktier. Därmed är det totala antalet aktier återigen lika många som före det att inlösenförfarandet påbörjades.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2007 kl. 09.00.

Regulatorisk