Pressmeddelanden

Valberedning inför årsstämman 2007 utsedd

Pressmeddelande 2006-10-18

Vid årsstämman den 6 april 2006 beslöts att representanter för de tre största aktieägarna, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens ordförande ska vara representanten för den störste aktieägaren.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen:
KG Lindvall som representant för Robur (ordförande), Gunnar Balsvik som representant för Kåpan Pensioner och Charlotta Wikström som representant för Olle Florén med bolag. Vidare ingår styrelsens ordförande Bengt Kjell i valberedningen.

Årsstämman i Kungsleden kommer att hållas den 18 april 2007 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@kungsleden.se eller via bolagets postadress, Kungsleden AB, Box 70414, 107 25 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2006.

Stockholm den 18 oktober 2006

Kungsleden AB (publ)
Regulatorisk