Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen 2007

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2006 och 2007 vid följande tidpunkter:

• Bokslutskommuniké, 20 februari 2007
• Årsredovisning, mars 2007
• Årsstämma 18 april 2007
• Delårsrapport januari – mars, 25 april 2007
• Delårsrapport januari – juni, 15 augusti 2007
• Delårsrapport januari – september, 24 oktober 2007

Regulatorisk