Pressmeddelanden

Kungsledens bokslutskommuniké: Stark tillväxt

- Årets resultat före skatt uppgick till 2 116 (500) Mkr och resultat efter skatt uppgick till 1 987 (877) Mkr, motsvarande 48,1 (21,7) kr per aktie. - Hyresintäkterna ökade till 1 845 (1 429) Mkr och driftsnettot ökade med 28 procent till 1 304 (1 017) Mkr. - Utdelningsgrundande resultat uppgår till 1 001 Mkr, motsvarande 22 (14) kr/aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 56 procent till 11 (7) kr/aktie. - Styrelsen avser att föreslå årsstämman en split 3:1. - Under året har 56 fastigheter avyttrats för 2 917 Mkr med ett resultat på 318 Mkr och ett kassaflöde på 403 Mkr samt har 466 fastigheter förvärvats för 13 351 Mkr. - Prognos för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 500 Mkr. ”Efter ett förvärvsintensivt 2005 kan Kungsleden rapportera en dryg fördubbling av vinsten per aktie. Driftsöverskottet förbättrades rejält och vi har fortsatt att stärka vår intjäningskapacitet genom en omfattande fastighetshandel. Enbart under det fjärde kvartalet köpte vi fastigheter för 7,6 miljarder kronor. Det totala värdet av Kungsledens fastighetsbestånd steg under året från 12,5 miljarder kronor till 25,8 miljarder kronor”, säger Jens Engwall i en kommentar. Kungsleden presenterar sitt bokslut på Financial Hearings träff den 15 februari 2006 på Operaterassen kl 14.00. Anmäl er gärna på www.financialhearings.com om ni vill delta på presentationen. Presentationen kommer att sändas live via Financial Hearings hemsida, www.financialhearings.com. Ni kan även hitta länken till presentationen på vår hemsida under Investor relations/presentationer. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se