Pressmeddelanden

Kungsleden utser Thomas Erséus till ny VD

Pressmeddelande 2006-06-19

Som tidigare meddelats lämnar Jens Engwall på egen begäran sin befattning som VD för Kungsleden AB. Till ny VD har styrelsen för Kungsleden AB utsett Thomas Erséus, för närvarande VD och koncernchef för WSP Europe AB samt Executive Director i WSP Group Plc. Thomas Erséus tillträder sin nya befattning den 1 september 2006.

Thomas Erséus är sedan 2002 VD och koncernchef för WSP Europe AB, dotterbolag till det brittiska börsnoterade teknikkonsultföretaget WSP Group plc med säte i London. WSP Europes konsulttjänster riktar sig huvudsakligen till bygg- och fastighetsbranschen samt till företag inom transport- och miljöområdena. Bolaget omsätter cirka 1,8 miljarder kronor årligen och har omkring 2 500 anställda. Thomas Erséus var dessförinnan VD för det då börsnoterade svenska teknikkonsultföretaget AB Jacobsson & Widmark, som 2001 fusionerades med WSP. Han har även varit VD för Caran AB, ett tidigare börsnoterat svenskt teknikkonsultföretag.

”Thomas Erséus har haft en mycket framgångsrik karriär som ledare för stora och publika tjänsteföretag. Han har även mångårig erfarenhet av att nyetablera och leda verksamheter i internationell miljö. Därtill har han under sin yrkesbana deltagit i ett flertal förvärvs- och förändringsprocesser, erfarenheter som passar Kungsleden väl”, säger Bengt Kjell, Styrelseordförande för Kungsleden.

Thomas Erséus är ledamot av styrelserna för Hagströmer & Qviberg AB, Hallvarsson & Halvarsson AB samt DSV Miljö A/S Danmark. Han blev 1998 utsedd till Framtidens ledare av Juniorhandelskammaren och erhöll 2004 utmärkelsen Framgångsrik ledare i byggsektorn av Centrum för management inom byggsektorn. Thomas Erséus är 42 år, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, är gift och har fem barn.

Johan Risberg, Kungsledens vVD/Ekonomi- och finansdirektör, har utsetts till tillförordnad VD för Kungsleden AB under perioden 1 juli – 31 augusti 2006. Jens Engwall kvarstår som ledamot i styrelsen för Kungsleden AB.

Regulatorisk