Pressmeddelanden

Kungsleden säljer Knutpunkten i Helsingborg

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer Terminalen 1 i Helsingborg för 475 Mkr. Kungsleden har sålt fastigheten Terminalen 1 i Helsingborg, även känd som Knutpunkten. Försäljningspriset uppgår till 475 mkr och försäljningen sker till en bedömd direktavkastning om knappt 6,5 %. Köpare är Keops A/S.

Försäljningspriset är 45 Mkr högre än det bokförda värdet och 89 Mkr högre än anskaffningspriset. Det senare ingår i det utdelningsgrundande resultatet för 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk