Pressmeddelanden

Kungsleden säljer i Malmö

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Malmö von Conow 51 för 40 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 2 Mkr, det vid årsskiftet externt bedömda värdet med 14 Mkr, och anskaffningsvärdet med 13 Mkr. Försäljningen sker till en beräknad direktavkastning om drygt 5 %.

Fastigheten innehåller ca 2 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, med ett hyresvärde om knappt 3 Mkr.

Regulatorisk