Pressmeddelanden

Kungsleden säljer bostadsfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer ett fastighetsbestånd om 31 bostadsfastigheter för 515 Mkr. Fastigheterna, som ligger i mellersta och norra delarna av Sverige, innehåller drygt 92 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 70 % utgörs av bostadslägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår till 77 Mkr. Köpare är Eiendomsvaekst.

Försäljningspriset är 21 Mkr högre än det bokförda värdet och 20 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Det senare ingår i det utdelningsgrundande resultatet för 2006.

Frånträde av fastigheterna är preliminärt satt till den 15 april 2006.

Regulatorisk