Pressmeddelanden

Kungsleden säljer bostadsfastighet i Stockholm

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer bostadsfastigheten Bodbetjänten 1 belägen i Hökarängen i Stockholm för 53 Mkr vilket är 29 Mkr över bokfört värde och 29,3 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 5 600 kvm med ett hyresvärde om knappt 5,2 Mkr.
Frånträde av fastigheten beräknas ske den 30 juni 2006.

Regulatorisk