Pressmeddelanden

Kungsleden säljer 71 affärsfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 71 affärsfastigheter för 1 721 Mkr. Fastigheterna, som är spridda från Ystad i söder till Haparanda i norr, innehåller drygt 185 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 157 000 kvm butiksyta med ett hyresvärde om 162 Mkr. Köpare är Boultbee Holding.

Fastigheterna som till största del förvärvats under 2005 har hyresgäster såsom ICA, Axfood och ONOFF. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 7 Mkr, det externt bedömda värdet med 240 Mkr och anskaffningsvärdet med 205 Mkr. Försäljningen sker till en bedömd direktavkastning om knappt 6,5 %.

Frånträde av fastigheterna är preliminärt satt till den 31 mars 2006.

Regulatorisk