Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper Flexihus Rent i Sverige AB av Svenska Handelsbanken för en köpeskilling om 144 Mkr. Flexihus innehar skolmoduler om ca 25 tkvm, vilka i huvudsak hyrs ut till kommuner på hyreskontrakt mellan 1-5 år. Idag är modulerna uthyrda till ett 20-tal kommuner. Beräknat driftnetto uppgår till 18 Mkr.

”Genom förvärvet breddar vi vårt erbjudande av lokaler mot den offentliga sektorn. Detta medför att vi tar ytterligare ett steg i riktningen mot att bli den naturliga partnern vid lokalfrågor inom vård, skola och omsorg” säger Jens Engwall i en kommentar.Regulatorisk