Pressmeddelanden

Kungsleden köper och säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har köpt och sålt följande fastigheter:

Förvärv av 10 fastigheter i Malmö för 180 Mkr till en beräknad direktavkastning om 6,6 %. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 16 600 kvm och innehåller huvudsakligen äldreboende, kontor och bostadslägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår till ca 15,4 Mkr. Tillträde sker den 20 juni 2006.

Försäljning av fastigheten Druvan 1, centralt belägen i Malmö, till ett försäljningspris om 55 Mkr vilket är 1 Mkr över bokfört värde och 14 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006. Uthyrningsbar area uppgår till knappt 2 800 kvm med ett hyresvärde om ca 4 Mkr. Frånträde av fastigheten sker den 1 september 2006.

Regulatorisk