Pressmeddelanden

Kungsleden köper och säljer

Kungsleden Fastighets AB (publ) förvärvar fastigheterna Postgården 5, Stockholm, Baggen 2, Skara och Sandåker 1 i Ulricehamn från A dductorgruppen för 90,5 Mkr. Fastigheterna har ett hyresvärde på 7,8 Mkr och en total yta om ca 7 700 kvm. Beräknad direktavkastning uppgår till 7,2 % och tillträde sker den 30 juni 2006.

Kungsleden förvärvar även Ädelmetallen 5 och Ädelkorallen 1 & 10 i Jönköping för 38 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,8 %. Total uthyrningsbar yta uppgår till knappt 6 400 kvm med ett hyresvärde om ca 3,6 Mkr. Tillträde sker den 23 augusti 2006.

Slutligen säljer Kungsleden fastigheterna Östra Roten 21 & 22, Östra Roten 35 och Karl XV 16 i Landskrona. Försäljningspriset uppgår till 50 Mkr vilket är knappt 12 Mkr över bokfört värde och ca 19 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 15 000 kvm och ett hyresvärde om 11,3 Mkr.
Köpare är Annehem Fastighets AB och frånträde sker preliminärt den 2 oktober 2006.