Pressmeddelanden

Kungsleden köper Montessoriskola

Pressmeddelande 2006-12-11

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Idun 1 i Strängnäs.

Fastigheten med en uthyrningsbar yta om 3 580 kvm är uthyrd till Strängnäs Montessoriskola på ett hyreskontrakt som löper till 2015-07-31. Hyresintäkten uppgår till 4,4 Mkr och förväntas ge en direktavkastning om 7,2 %.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 45 Mkr. Fastigheten tillträds den 15 december.

Regulatorisk