Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Uddevalla

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har köpt I17-parken i Uddevalla för 206 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,5%. I17-parken består av de två registerfastigheterna Barkhögarne 12 och Halla-Stenbacken 1:91 vilka har en total uthyrningsbar yta om ca 37 600 kvm med ett hyresvärde om ca 26,6 Mkr. De största hyresgästerna är Uddevalla kommun och Fridaskolan som tillsammans står för ca 50% av hyresvärdet.

Tillträde till fastigheterna sker den 2 oktober 2006.

Regulatorisk