Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Botkyrka

Pressmeddelande 2006-01-23

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper vårdfastigheten Banslätt 1 i Tullinge i Botkyrka kommun av HSB ProjektPartner AB. Förvärvspris inklusive transaktions- och hyresgästanpassningskostnader uppgår till 75 Mkr.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 8 340 kvm. Av hyresintäkten om 8,6 Mkr kommer 91 % från Stockholm läns landsting och Botkyrka kommun. Den genomsnittliga återstående hyreskontraktstiden uppgår till ca 5 år.

Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om 7,5 %.

Regulatorisk