Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Årsta

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar, av ett antal privatpersoner, 5 fastigheter i Årsta partihandelsområde för 138 Mkr inklusive transaktionskostnader.

Fastigheten innehåller 12.000 kvm uthyrningsbar yta, främst lager-/logistikytor med ett hyresvärde om 14 Mkr.

Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om cirka 7,5 % med beräknat tillträde den 30 juni 2006.

Regulatorisk