Pressmeddelanden

Kungsleden köper för 565 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden köper 13 affärs- och lagerfastigheter av Runsvengruppen för 565 Mkr. Runsvengruppen är ägare av bland annat Överskottsbolaget vilket är den största hyresgästen i de förvärvade beståndet. Fastigheterna innehåller cirka 95 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde på drygt 40 Mkr. Genomsnittlig kontraktstid uppgår till 12 år. Direktavkastningen baserat på förvärvspriset är 6,4%. Tillträde sker den 19 december.

"Det är mycket glädjande att vi lyckats genomföra denna affär. Hyresgästen är mycket lönsam och vår förhoppning är att vi kan hjälpa dem i deras fortsatta utveckling under de kommande åren", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar till affären.

Regulatorisk