Pressmeddelanden

Kungsleden köper för 557 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper 19 fastigheter för 557 Mkr i tre separata affärer.

Sju fastigheter förvärvas av Lantmännen för totalt 277 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,3%. Fastigheterna som innehåller 33 200 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 31 Mkr tillträds i februari.

Sex fastigheter förvärvas i Jönköping för totalt 112 Mkr till en direktavkastning om 7,1%. Fastigheterna som innehåller 12 800 kvm uthyrningsbar yta har ett hyresvärde på drygt 9 Mkr. Tillträde sker i december och januari.

Slutligen har sex fastigheter förvärvats i Karlskrona för 168 Mkr till en beräknad direktavkastning om 8,2%. Fastigheterna som innehåller knappt 14 000 kvm uthyrningsbar yta har ett hyresvärde på 19 Mkr. Tillträde sker i januari.

Regulatorisk