Pressmeddelanden

Kungsleden köper för 1,7 Mdr

Pressmeddelande 2006-11-09

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 24 fastigheter samt sex tomträtter för 1,7 Mdr. Direktavkastningen beräknas till 6,3 %. Fastigheterna är belägna i mellersta och södra Sverige och har en total uthyrningsbar yta på ca 190 000 kvm med ett hyresvärde om ca 172 Mkr. Portföljen innehåller 51 %, kommersiella fastigheter, 21 % ICA-butiker samt 28 % bostäder.

Tillträde är beräknat att ske den 1 december 2006.
Regulatorisk