Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter i Uppsala och Hörby

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar vårdfastigheten Uppsala Gränby 12:6 från PEAB för 57 Mkr inklusive transaktionskostnader till en beräknad direktavkastning om 7 %. Fastigheten är under färdigställande efter till- och ombyggnad och total uthyrningsbar yta kommer att uppgå till 2 732 kvm med ett hyresvärde om ca 4,9 Mkr. Största hyresgäst är Landstinget i Uppsala län med en hyreskontraktstid på 10 år.

Tillträde är beräknat att ske den 1 september 2006.

Kungsleden har även förvärvat äldreboendefastigheten Hörby Röinge 3:4 för 15,5 Mkr inklusive transaktionskostnader av den privata vårdoperatören KOSMO AB till en bedömd direktavkastning om 10 %. Total uthyrningsbar area uppgår till 1 950 kvm och fastigheten har ett hyresvärde om knappt 2,2 Mkr.

Regulatorisk