Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter i Karlskoga

Pressmeddelande 2006-05-15

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en fastighetsportfölj bestående av elva (11) fastigheter belägna i Karlskoga och en (1) fastighet i Stockholm för 131 Mkr till en direktavkastning om ca 9 %.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 32 000 kvm varav 63% industri/lager. Portföljens totala hyresvärde uppgår till ca 18 Mkr.

Tillträde är beräknat att ske den 31 maj 2006.
Regulatorisk