Pressmeddelanden

Kungsleden köper äldreboende i Stockholm

Pressmeddelande

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har köpt fastigheten Marschen 1 i Sollentuna kommun för 116 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,4 %.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 4 300 kvm och är uthyrd till Sollentuna kommun på 15-års avtal. Hyresintäkter, inklusive räntebidrag, uppgår till 9,7 Mkr

Regulatorisk