Pressmeddelanden

Kungsleden köper 8 fastigheter

Pressmeddelande 2006-11-03

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar åtta fastigheter för 207,5 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,2 %. Fastigheterna är belägna i Göteborg, Kungälv och Uddevalla och har en total uthyrningsbar yta på ca 31 000 kvm med ett hyresvärde om 22 Mkr.

Tillträde är beräknat att ske den 1 december 2006.

Regulatorisk