Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar 7 publika fastigheter

Pressmeddelande 2006-11-17

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 7 fastigheter inom Publika Fastigheter i 4 separata affärer för 116 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till 7,5 %. Fastigheterna är belägna i Västra Götaland samt Stockholm. Fastigheten i Stockholm utgör 54 % av värdet. Total uthyrningsbar yta uppgår till 10.200 kvm med ett samlat hyresvärde om 11 Mkr. Av hyresintäkterna kommer 73 % från den offentliga sektorn och den genomsnittliga hyrestiden uppgår till ca 7 år.