Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar 25 fastigheter

Pressmeddelande 2006-12-06

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar i 3 olika affärer 25 fastigheter för ca 657 Mkr.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 122 600 kvm och direktavkastningen beräknas uppgå till 6,8 %. Fastigheterna är belägna till största delen i södra och mellersta Sverige och innehåller 36 % affär, 58 % lager/industri och 6 % kontor. Största hyresgästerna är ByggMax och DHL. Den genomsnittliga löptiden på hyres-kontrakten uppgår till 7,7 år. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om drygt 55 Mkr.

Tillträde beräknas ske under december månad.