Pressmeddelanden

Kungsleden förlänger tidsfrist i affären med Keops

Den pågående fastighetsförsäljningen till Keops A/S är villkorad av köparens finansiering till den 31 juli 2006.

Parterna har nu enats om att förlänga denna tid till den 11 september 2006.

Detta innebär att frånträde av fastigheterna kommer att ske den 1 november 2006.För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, CFO/tf VD Kungsleden, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk