Pressmeddelanden

Kungsleden förhandlar om försäljning

Pressmeddelande 2006-05-23

Som tidigare meddelats i pressmeddelande den 12 april 2006, förhandlar Kungsleden om en försäljning av kommersiella fastigheter till ett värde om ca SEK 4,3 Mdr. Denna förhandling har nu utökats till att även omfatta kommersiella fastigheter med ett värde om SEK 2,2 Mdr. En försäljning av de fastigheter som förhandlingarna nu utökats med skulle leda till en reavinst om 600 Mkr och ett utdelningsgrundande resultat om 725 Mkr.

Totalt omfattar förhandlingarna nu fastigheter till ett värde om SEK 6,5 Mdr vars försäljning skulle leda till en sammanlagd reavinst om 1 250 Mkr och ett utdelningsgrundande resultat om 1 575 Mkr.

Tidplanen är inte förändrad och bindande avtal beräknas kunna tecknas före halvårsskiftet.

Regulatorisk