Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Pressmeddelande 2006-03-07

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 6 april 2006 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt:

• Styrelsens förslag till årsstämman att genomföra aktiesplit, 3:1, genom ändring av bolagsordningens § 5.

• Anpassning av bolagsordningen till nya aktiebolagsrättsliga regler.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit att styrelsen skall utökas med en ledamot samt föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Anna Weiner-Jiffer och Per-Anders Ovin samt nyval av Jan Nygren.

Jan Nygren är vice VD i SAAB AB samt bland annat ordförande i SAAB Ericsson Space AB och i Näringslivets Säkerhetsdelegation samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning XI för utbildning och forskning och ÖB:s råd för samhällskontakter.


Kungsleden AB (publ)
Jens Engwall

Bilaga: Kallelse till årsstämma

Regulatorisk