Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-10-14

Förlängning av teckningstiden i pågående nyemission

Styrelsen för Kungsleden har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 21 oktober 2005.

För att säkerställa att aktieägare med insynsställning i bolaget skall kunna utnyttja erhållna teckningsrätter för teckning i den pågående nyemissionen har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 21 oktober 2005, d v s till efter offentliggörandet av delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 september 2005. Bakgrunden är den oklarhet som råder beträffande tolkning av det nya regelverk rörande insiderhandel som trädde i kraft den 1 juli 2005. Förlängningen medför inte att tiden för handel med teckningsrätter förlängs. Med anledning av förlängningen av teckningstiden kommer Kungsleden att registrera ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier i nyemissionen.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Peder Egnell, Enskilda Securities, tfn 08-522 295 00

Regulatorisk