Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-06-30

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Vagnhallen 15 i Vällingby för 60 Mkr med en reavinst om 20 Mkr. Fastigheten innehåller 8 800 kvm uthyrningsbar yta, främst affär. Köpare är Gillesvik Holding AB.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk