Pressmeddelande23 juni 2005

Pressmeddelande 2005-06-23

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheterna Malmö Söderport 9 och Kamelen 14 i två separata affärer för totalt 175 Mkr med en reavinst om 19 Mkr. Fastigheternas anskaffningsvärde uppgår till 152 Mkr. Fastigheterna säljs till en beräknad direktavkastning om 8,3 %. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig