Pressmeddelande23 juni 2005

Pressmeddelande 2005-06-23

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 61 fastigheter belägna i norra Sverige av Norrvidden Fastigheter AB. Köpeskillingen uppgår till 610 Mkr inklusive transaktionskostnader och beräknad direktavkastning är 9,0 %.

Beståndet består av ca 37 % industri/lager, 26 % bostäder, 22 % kontor, 11 % butik samt 4 % övriga ytor där ingen enskild hyresgäst dominerar beträffande hyresintäkter. Den totala ytan uppgår till drygt 151 000 kvm med ett hyresvärde om 102, 6 Mkr.

Tillträde kommer att ske den 30 september 2005.

”Portföljen är en klassisk Kungsledenportfölj med många hus och god likviditet som kommer att leda till ett antal intressanta affärsmöjligheter” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig