Pressmeddelande17 juni 2005

Pressmeddelande 2005-06-17

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper 32 fastigheter till en köpeskilling om 750 MSEK inklusive transaktionskostnader. Beräknad direktavkastning uppgår till 7,5 %.

Fastigheterna innehåller främst Axfood butiker och Åhléns varuhus. Den totala ytan uppgår till drygt 107 tkvm med ett hyresvärde om knappt 89 MSEK. Axfood och Åhléns svarar för cirka 80 % av hyresintäkterna.
”Det är mycket glädjande att vi kunnat genomföra affären och därigenom ytterligare öka andelen affär i vår fastighetsportfölj. Detta förvärv kompletterar väl vårt tidigare förvärv av 27 butiksfastigheter från ICA” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig