Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-06-08

Kungsleden köper och säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i ett antal affärer köpt och sålt följande fastigheter.

Förvärv av åtta (8) fastigheter i Borås för 135 MSEK till en beräknad direktavkastning om 8,2 %. Fastigheterna innehåller 28.000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, med ett hyresvärde om drygt 17 MSEK.

Förvärv av en fastighet i Upplands Väsby samt en fastighet i Gävle för en total köpeskilling om 182 MSEK till en beräknad direktavkastning om 8,3 %.

Vidare har Kungsleden sålt fastigheterna Åldermannen 3 i Kalmar samt Magasinet 3 i Södertälje för en köpeskilling om 102 MSEK med ett nollresultat. Fastigheternas anskaffningsvärde uppgår till 91 MSEK.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Regulatorisk