Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-05-20

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper 27 fastigheter från ICA. Köpeskillingen uppgår till 580 MSEK inklusive transaktionskostnader till en beräknad direktavkastning om 7,25 %.

Fastigheterna innehåller främst ICA Supermarket och ICA Kvantum butiker. Den totala ytan uppgår till drygt 57 tkvm med ett hyresvärde om knappt 56 MSEK. I samband med affären skriver ICA hyreskontrakt på samtliga fastigheter med en genomsnittlig kontraktslängd på 8 år.

”Vi säljer fastigheterna för att frigöra kapital som vi ska investera i nya butiker och stormarknader”. Vi är glada över att en kompetent fastighetsägare tar över på de här orterna, säger Bo Liffner, VD ICA Fastigheter AB

”Det är mycket glädjande att vi kunnat genomföra affären och därigenom öka andelen affär i vår fastighetsportfölj” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Regulatorisk